newsletter-logo

Εγγραφείτε δωρεάν μέλη and enjoy the benefits.

Industry Lounge

Παρουσιάζονται τρισδιάστατα (3D) περίπτερα φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοτεχνολογίας. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά θέματα που συνδέονται με τα εκτεθειμένα προϊόντα.

Η σελίδα είναι επισκέψιμη μόνο για γιατρούς. Παρακαλούμε κάντε εγγραφή.

Heart
Vessels & Brain

The cardioresearch journal

Case Presentations

Παρουσίαση ενδιαφέροντων περιστατικών καρδιοαγγειακής ιατρικής.

Digital Health & Innovation

Παρουσίαση ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων καρδιοαγγειακής ιατρικής.

Cardioresearch
TV

Μια συλλογή υψηλής ποιότητας επιστημονικών video.

Cardio Map
Greece

Νέα Τεχνολογικά
Προϊόντα

Τελευταία Νέα - Latest news

  • Όλα
  • Stroke
  • Digital Health
  • Imaging
  • Heart Failure
  • Arrhythmias

Five-year outcomes after state-of-the-art percutaneous coronary revascularization in patients with de novo three-vessel disease: final results of the SYNTAX II study

European Heart Journal, ehab703,  Published: 07 October 2021 The SYNTAX II study evaluated the impact of advances in percutaneous coronary intervention (PCI), integrated into a single revascularization strategy, on outcomes of patients with de novo three-vessel disease. The study employed decision-making utilizing the SYNTAX score II, use of coronary physiology, thin-strut biodegradable polymer drug-eluting stents, intravascular […]

Microvascular angina: quo tendimus?

European Heart Journal, ehab534,  Published: 04 September 2021 Up to 40% of patients undergoing investigation for angina pectoris have no evidence of significant epicardial coronary disease by either elective computed tomography coronary angiography or invasive cardiac catheterization. Myocardial ischaemia can be detected in a large proportion of these patients. There is a wide spectrum of […]

Atrial fibrillation and kidney function: a bidirectional Mendelian randomization study

European Heart Journal, Volume 42, Issue 29, 1 August 2021, Pages 2816 2823, The aim of this study was to investigate the causal effects between atrial fibrillation (AF) and kidney function. We performed a bidirectional summary-level Mendelian randomization (MR) analysis implementing the results from a large-scale genome-wide association study for estimated glomerular filtration rate […]

Sex differences in outcomes after coronary artery bypass grafting: a pooled analysis of individual patient data

European Heart Journal, ehab504,  Published: 02 August 2021 Data suggest that women have worse outcomes than men after coronary artery bypass grafting (CABG), but results have been inconsistent across studies. Due to the large differences in baseline characteristics between sexes, suboptimal risk adjustment due to low-quality data may be the reason for the observed differences. […]

Mavacamten boosts quality of life in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Publish date: June 4, 2021 Of patients with symptomatic, obstructive hypertrophic cardiomyopathy treated with the investigational oral agent mavacamten, more than twice as many, compared with placebo, had a very large improvement from baseline in their summary quality of life score after 30 weeks of treatment in a pivotal trial with 194 patients evaluable for this […]

PHOTO GALLERY: How COVID-19 Appears on Medical Imaging

MAY 27, 2021 | DAVE FORNELL, EDITOR The photo gallery below shows the variety of radiological presentations of COVID-19 (SARS-CoV-2) in medical imaging, including computed tomography (CT), radiograph X-rays, ultrasound, echocardiograms and magnetic resonance imaging (MRI). The radiology images show examples of typical COVID pneumonia in the lungs and the numerous complications the virus causes in the body in multiple […]

Left Atrial Appendage Occlusion during Cardiac Surgery to Prevent Stroke

May 15, 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2101897 Surgical occlusion of the left atrial appendage has been hypothesized to prevent ischemic stroke in patients with atrial fibrillation, but this has not been proved. The procedure can be performed during cardiac surgery undertaken for other reasons. We conducted a multicenter, randomized trial involving participants with atrial fibrillation and a […]

Multivessel PCI Guided by FFR or Angiography for Myocardial Infarction

May 16, 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2104650 In patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) who have multivessel disease, percutaneous coronary intervention (PCI) for nonculprit lesions (complete revascularization) is superior to treatment of the culprit lesion alone. However, whether complete revascularization that is guided by fractional flow reserve (FFR) is superior to an angiography-guided procedure is unclear. In […]

Valve Academic Research Consortium 3: updated endpoint definitions

European Heart Journal, Volume 42, Issue 19, 14 May 2021, Pages 1825 1857, Published: 19 April 2021 The Valve Academic Research Consortium (VARC), founded in 2010, was intended to (i) identify appropriate clinical endpoints and (ii) standardize definitions of these endpoints for transcatheter and surgical aortic valve clinical trials. Rapid evolution of the field, […]

Left ventricular segmental strain and the prediction of cancer therapy-related cardiac dysfunction

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, Volume 22, Issue 4, April 2021, Pages 418-426, Published: 18 November 2020 In a cohort of 237 women with breast cancer receiving doxorubicin with or without trastuzumab, 1151 echocardiograms were prospectively acquired over a median (Q1–Q3) of 7 (2–24) months. LV ejection fraction (LVEF) and 36 segmental strain […]

Posterior Left Atrial Adipose Tissue Attenuation Assessed by Computed Tomography and Recurrence of Atrial Fibrillation After Catheter Ablation

Originally published15 Mar 2021 Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2021;14   Atrial fibrillation (AF) recurrence following catheter ablation remains high. Recent studies have shown a relation between epicardial adipose tissue and AF. epicardial adipose tissue secretes several proinflammatory and anti-inflammatory adipokines that directly interact with the adjacent myocardium. The aim of the current study was […]

Myocardial remodelling after withdrawing therapy for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy: insights from TRED‐HF

First published: 22 November 2020   To characterize adverse ventricular remodelling after withdrawing therapy in recovered dilated cardiomyopathy (DCM). TRED‐HF was a randomized controlled trial with a follow‐on single‐arm cross‐over phase that examined the safety and feasibility of therapy withdrawal in patients with recovered DCM over 6 months. The primary endpoint was relapse of heart failure […]

Cardiology training using technology

European Heart Journal, Volume 42, Issue 15, 14 April 2021, Pages 1453-1455    Published: 28 December 2020 The coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic has had an unparalleled impact on cardiology training worldwide. In the next few sections, we highlight several foundational considerations for building a successful technology-enabled model in the new normal for cardiology training. […]

Cryoblation as first-line treatment of new-onset atrial fibrillation?

European Heart Journal, Volume 42, Issue 16, 21 April 2021, Pages 1543-1544, Published: 24 March 2021   The European Society of Cardiology Guidelines for the diagnosis and management of AF3 recommend (Class IA) rhythm control therapy for symptom and quality of life improvement in symptomatic patients with AF. However, for rhythm control, catheter ablation is […]

Immersive 3D virtual reality imaging in planning minimally invasive and complex adult cardiac surgery

European Heart Journal – Digital Health, Volume 1, Issue 1, November 2020, Pages 62-70, Published: 23 November 2020 Increased complexity in cardiac surgery over the last decades necessitates more precise preoperative planning to minimize operating time, to limit the risk of complications during surgery and to aim for the best possible patient outcome. Novel, […]

New Class of Radially Adjustable Stentrievers for Acute Ischemic Stroke

Originally published19 Mar 2021 Stroke. 2021;52:1534–1544   The Tigertriever is a novel, radially adjustable, fully visible, stentriever that permits the operator to align radial expansion with target vessel diameters. This multicenter trial compared the Tigertriever’s effectiveness and safety compared with established stent retrievers. Single arm, prospective, multicenter trial comparing the Tigertriever to efficacy and […]

Links

Congresses
& Events

Forums of Excellence
In Cardiovascular Medicine

Προτεινόμενα πρόσφατα επιστημονικά άρθρα

First published: 17 October 2021 https://doi.org/10.1002/ehf2.13631

EP Europace, Volume 23, Issue 10, October 2021, Pages 1603–1611, https://doi.org/10.1093/europace/euab146
Published: 23 July 2021

European Heart Journal, ehab686, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab686
Published: 13 October 2021

European Heart Journal, ehab571, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab571
Published: 12 October 2021

European Heart Journal, Volume 42, Issue 38, 7 October 2021, Pages 3904–3916, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab544
Published: 15 August 2021

European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3215–3217, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab297
Published: 16 June 2021

European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3358–3360, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab248 Published: 16 May 2021

European Heart Journal, Volume 42, Issue 29, 1 August 2021, Pages 2814–2815, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab320

European Heart Journal, ehab416, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab416 Published: 01 August 2021

Originally published4 Aug 2020https://doi.org/10.1161/CIRCEP.120.008437Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2020;13:e008437

European Heart Journal, Volume 42, Issue 24, 21 June 2021, Pages 2370–2372, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab226 Published: 17 May 2021

Scientific Reports volume 11, Article number: 12818 (2021)

European Heart Journal, ehab153, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab153 Published: 22 March 2021

European Heart Journal, ehab153, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab153 Published: 22 March 2021

European Heart Journal, ehab242, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab242 Published: 23 May 2021

European Heart Journal, Volume 42, Issue 19, 14 May 2021, Pages 1879–1882, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab145 Published: 13 March 2021

May 15, 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2102137

European Heart Journal, ehab241, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab241 Published: 13 May 2021

European Heart Journal, ehab221, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab221 Published: 07 May 2021

European Heart Journal, ehab253, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab253 Published: 05 May 2021