ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

Είναι ευρύτερα γνωστό, ότι οι μεγάλες επιστημονικές κοινότητες,όπως η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) και η ΑμερικανικήΚαρδιολογική Εταιρεία (AHA), έχουν αναπτύξει την τελευταία15ετία ειδικά προγράμματα που αφορούν την Γυναίκα, την Υγείατης και τα ειδικά καρδιολογικά θέματα που σχετίζονται με το φύλοή ενδεχόμενα με τη κύηση.

Ταυτόχρονα, τα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά καρδιολογίας,συνεχώς δημοσιεύουν άρθρα που σχετίζονται ειδικά με τη γυναίκα,τις ιδιαιτερότητες της καρδιοαγγειακής παθοφυσιολογίας, αλλάοπωσδήποτε και με την κύηση.

Ιδιαίτερα τα καρδιοαγγειακά προβλήματα της κύησης και τηςλοχείας, έχουν επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο καλάοργανωμένων συνεδρίων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τηςΑμερικής.

Στην Ελλάδα, μολονότι οι προηγούμενες πραγματικότητες είναικαλά γνωστές, σπανίζουν τα καλά προγράμματα και τα αφιερώματαστην «Γυναίκα και την Καρδιά της».

Εύλογα, όμως, οι καιροί διαμορφώνουν τις εξελίξεις και τα ειδικάμαιευτικά και γυναικολογικά νοσοκομεία της χώρας,αναπροσαρμόζοντας τις προτεραιότητες τους και εκσυγχρονίζονταςτις υπηρεσίες τους, στοχεύουν επίσης σήμερα στην τεράστια θεματολογία της παθοφυσιολογίας των νόσων των γυναικών καιεπιμέρους εγκύων γυναικών.

Το πρόγραμμα ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ έχει ιστορία προετοιμασίας και ανάπτυξης , ήδη τριών χρόνων.

Ανακοινώθηκε από τον Καθηγητή Π. Βάρδα στις αρχές του 2019 καιέκτοτε δομείται με επαγγελματισμό και επιστημονική συνείδηση,όπως απαιτούν οι συνθήκες και τα δεδομένα.

Οι δράσεις που προετοιμάζονται, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές,όπως κυρίως τα ακόλουθα:

  1. Ειδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα, με αντικείμενο την Γυναίκα,επιμέρους την έγκυο γυναίκα και τις καρδιοαγγειακές νόσους.
  2. Σημαντικό ετήσιο διήμερο συμπόσιο (27- 28 Μαΐου, 2022)αφιερωμένο στην κύηση και τις καρδιοαγγειακές νόσους.
  3. Ειδικές εκδόσεις, σχετικές με τα προηγούμενα.Χωρίς αμφιβολία, όλα τα προηγούμενα είναι υψηλής σημασίας,αφού παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και τοποθετούν τηνγυναίκα στο κέντρο της επιστημονικής μέριμνας. 

Παλαιότερα άρθρα