Με βάση το ΗΚΓ επί της ταχυκαρδίας και το ΗΚΓ ηρεμίας ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση;

Επιλέξτε Διάγνωση