Ασθενής με επεισόδια παροξυσμικής ταχυκαρδίας

Περιστατικό

2

Κλινικό Ιστορικό - Σύμπτωμα

Ασθενής 54 ετών άνδρας προσήλθε στα επείγοντα λόγω ταχυκαρδίας αιφνίδιας έναρξης. Εκ του ατομικού ιστορικού αναφέρει μόνο υπέρταση υπό αγωγή με ιρμπεσαρτάνη (150mg od). Δεν παρουσιάζει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Ο ασθενής αναφέρει παρόμοια επεισόδια ρυθμικής ταχυκαρδίας, περίπου 2 ετησίως, με αιφνίδια έναρξη και τερματισμό χωρίς όμως να είχε στο παρελθόν ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή επί του επεισοδίου.

Εργαστηριακά - Βιοχημικά Σημεία

Ο βιοχημικός έλεγχος δεν κατέδειξε παθολογικά ευρήματα.

ΗΚΓ 12 απαγωγών επί φλεβοκομβικού ρυθμού και επί της ταχυκαρδίας παρουσιάζονται στην εικόνα.

Παρακλινικός έλεγχος

Στον ασθενή δε διενεργήθηκε υπερηχογράφημα καρδιάς. Ακολούθησε bolus IV έγχυση 12mg αδενοσίνης με αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της ταχυκαρδίας.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Στείλτε μας τη διάγνωση σας

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω πιθανές διαγνώσεις.

Επιλέξτε Διάγνωση