Ασθενής με εκτακτοσυστολική αρρυθμία και αίσθημα παλμών

Περιστατικό

1

Κλινικό Ιστορικό - Σύμπτωμα

Ασθενής 42 ετών θήλυ, καπνίστρια (8 τσιγάρα ημερησίως) προσέρχεται αιτιώμενη ήπιο αίσθημα παλμών από 6μήνου με επίταση σε συνθήκες ηρεμίας. Εκ του ατομικού ιστορικού αναφέρει αλλεργική ρινίτιδα με περιστασιακή χρήση αντιισταμινικών χαπιών. Δεν αναφέρει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Προηγούμενος καρδιολογικό έλεγχος προ 5ετίας στο πλαίσιο κύησης ήταν αρνητικός.

Εργαστηριακά - Βιοχημικά Σημεία

Ο βιοχημικός έλεγχος δεν κατέδειξε παθολογικά ευρήματα.

ΗΚΓ ηρεμίας: φλεβοκομβικός ρυθμός, φυσιολογικός άξονας, μονόμορφη κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία σε μορφή τριδυμίας (εικόνα).

Παρακλινικός έλεγχος

Δοκιμασία κόπωσης: Χωρίς ΗΚΓικά ή κλινικά ευρήματα ενδεικτικά ισχαιμίας. Εξαφάνιση εκτακτοσυστολικής αρρυθμίας σε κόπωση (> 130 bpm) με επανεμφάνιση στη διάρκεια της αποκατάστασης.

Διαθωρακικό υπερηχογράφημα: χωρίς παθολογικά ευρήματα (φυσιολογική συνολική συστολική λειτουργικότητα αριστερής κοιλίας)

MRI: Φυσιολογική λειτουργικότητα κοιλιών – απουσία πρόσληψης σκιαγραφικού σε ακολουθίες καθυστερημένης ενίσχυσης σήματος (LGE)

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Στείλτε μας τη διάγνωση σας

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω πιθανές διαγνώσεις.

Επιλέξτε Διάγνωση